νέα μέτρα

Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος

τι κακό έχουν τα νέα μέτρα;