λες να;

…λες να μας διώξουν από το €;

Θα πεινάσουμε!