ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΓΙΕΙΣ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΕ!

Ο συγγραφέας Βλάσης Ρασσιάς μιλάει για το ότι οι προβληματικές και κατασκευασμένες Θρησκείες αντικαθίστανται όχι από το τίποτε, αλλά μόνον από υγιείς και φυσικές Θρησκείες, καθώς και για το πώς η Ελληνική Εθνική Θρησκεία απετέλεσε την βάση για όλα τα πολιτισμικά δημιουργήματα των Εθνικών Ελλήνων.