Δεν τσιμπάμε…

Δεν τσιμπάμε στα χαρτζιλίκια της ντροπής, μαλακιζόμαστε για εμάς και τους γύρω μας.